Karen Ordóñez

Karen Ordóñez

Karen Ordóñez

KAREN ORDÓÑEZ, MD. Infectious Diseases Specialist, Hospital Universitario San Jorge, Pereira, Colombia. |